Spa klor pulver

Spa klor pulver

kr198.00

Ved påfylling eller vannbytte skal det alltids sjokk klores. På samme måte utføres en sjokk klorering hvis vannet blir tåkeaktig, farget, skumaktig eller hvis det lukter dårlig. Sjokk klorering betyr å tilføre vannet en høyere klordose. På denne måten får du en grundigere rengjøring av vannet.

Små smusspartikler, mikroorganismer og bakterier tilføres spaet av de som bader og fra omgivelsene rundt badet. For å motvirke spredning av bakterier må du desinfisere spa-vannet og drepe mikroorganismer permanent. Desinfeksjon gjøres ved hjelp av forskjellige metoder basert på klor, aktivt oksygen eller brom.

Ved påfylling eller vannbytte skal det alltids sjokk klores. På samme måte utføres en sjokk klorering hvis vannet blir tåkeaktig, farget, skumaktig eller hvis det lukter dårlig. Sjokk klorering betyr å tilføre vannet en høyere klordose. På denne måten får du en grundigere rengjøring av vannet.

Det er nødvendig å regelmessig sørge for at  smusspartikler, bakterier eller mikroorganismer er bygd opp i vannet. Før det tilsettes klor skal det alltids måles for pH verdi. Hvis det er feil pH verdien er i ubalanse reduseres effekten av klormiddelet.

Last ned informasjonsbrosjyre om vannbehandling